Literati

Eko

 


Yon zanmi m te di m yon jou “Pa gen anyen ki janm byen a sanpousan. Kote ki gen byen, fòk gen mal la tou.” Dènye tan sa yo m reflechi sou sa anpil.

Zanmi m nan te di m se yon afè ekilib.

Mwen panse si nou dakò gen byen ak mal, nou ka dakò opozisyon an tou.

Se tankou n ta ka di si gen Jezi, fòk gen Hitler (Elder, yon zanmi m, pap dakò ak sa.) Epoutan nan yon lòt reyalite, Hitler ta ka senbòl « byen » an.

Gen kèk sitiyasyon kote byen ak mal gen menm vizaj. Sa vin fè, paske nan panse n nou deja pwograme swa l yonn swa l lòt, nou deside se tout mond lan ki chita sou teyori saa.

M pa toujou wè l konsa.

M oze di, si nan tèt nou se sèl byen an ki egziste, nou t ap rive konsidere tout sa k rive n nan lavi a tankou yon benediksyon. E tout sa k kreye t ap la pou reyalize byen sèlman.

Pa egzanp, mo politik defini pou di « jere site a ». Fè politik vin gen sans « fè byen nan antouraj ou, pou kote w ap viv la. »

Men nou refize al nan pwofondè baga


y yo. Paske menm kote nou te kreye esans sa (ki se byen an), nou tou kreye kontrè a tou. Nan egzanp politik la, ki te kreye sou baz pou fè byen, vin genyen yon pati mal ki antre ladan tou.

N ap pran yon lòt egzanp.

Ann pale de relijyon konye a.

Anpil moun nan mond lan pa vle abòde sijè sa. Gen kèk ki menm pè l.

Sepandan relijyon te etabli nan yon sèl sousi : konekte moun nan yon sèl lespri epi pataje yon menm enèji. Men anpil fwa moun bliye esans relijyon.

Paske yo bliye esans pa yo.

Kidonk si tout moun panse karakteristik yo se byen ak mal, tout sa n kreye vin suiv kouran sa tou. M pa panse l ta sipoze konsa.

M panse se sou fòs pa nou, pou nou ta konsantre n.

Sou tout sa n ka reflete ki pozitif.

Sou tout byen nou ye yo.

Tout byen n ka fè

Pou n simen limyè n

Ak lanmou.

Paske se pou sa n ta dwe ap viv.

Pou fè byen.

Se pou n sispann kite lespri n pran nan pyèj. Chak moun se yon sous. E yon sous pa ka bay 2 kalite dlo an menm tan. Byen opoze ak tout sa k pa byen, san suiv yon mezi. Menm jan yo fè nou konprann tou ke koulè blan se kontrè koulè nwa.

Reflechi sou sa avè m.

Eske mond lan rejwenn nou nan limit nou kreye nan panse n ?

E si se rapò n genyen ak mond lan vin fè mond lan egal ak grandè panse n ?

Konsa chak moun pap ka kreye (re-kreye) esans yo ?

Nan sans sa, eske Hitler ak Ghandi pa pral menm kote ?

Kabysh