Literati

Tout afè w nan men w

“Tout afè w nan men w”

Se dènye slogan k ap flannen nan bouch nou (Konbitay) dènye jou sa yo.

Se Babas (Sébastien Abraham) ki pote l ba nou nan plede jwe fifa ansanm. Li konn itilize l swa pou nèg ki gen avantaj match la konsa tou se konn pou nèg y ap mennen sou li a.

Slogan se bahay ki fasil pou achte. Aòs nou tande l, nou vin ap repete l san nou pa menm rann nou kont. Kit moun nan nan yon bon sitiyasyon, kit li nan move sitiyasyon, premye sa nou dil se tout afèw nan men w.

Se yon pawòl ki byen senp men ki charye anpil bahay dèyè l. Tout afè w nan men w se yon ekpresyon ki vle montre responsabilite yon moun nan tout sa k’ap rivel ki bon oubyen ki pa bon.

Li vle fè nou sonje, jan Og Mandino ta di l, nou se pi gran mirak nan monn nan, paske nou gen souf lavi nan nou, nou gentan gen anpil bagay nan men nou. Ak souf sa nou gen anpil nou ka fè.

Li aprann nou tou pou n pa plenyen. Si jamè nou ta anfas yon pwoblèm, sonje chèche solisyon pito. Li konn pa evidan, dèfwa nou konn pè l. Sèl sa ki sèten bagay ki pou rezoud pwoblèm lan nan men nou.

Li vle retire mit nan tèt nou. Mit ki ta ka vle nou kwè gen moun oubyen bagay ki ka bloke nou. Sèl blokaj nou ka genyen se pwòp tèt nou. Vrèman pa gen anyen ki ka bare nou si nou ka kwè nan tèt nou.

Li se yon motivasyon tou pou lè nou sou yon bon wout pou n kontinye sou menm lanse a paske nan ka sa yo lanati toujou mobilize tout fòs li an favè nou.

Nan nenpòt sitiyasyon nou ta wè yon pwochen nou, pa neglije dil: “tout afèw nan menw”. Nou menm tou nou ka repete l anndan nou: “tout afè m nan men m”. Lè w di l ak konviksyon, w ap santi enèji l anvayi nou.

Mussa