Literati

M pa t janm bon moun

Bon moun isit pa bon moun

Bon moun isit manke nan moun yo

Bon moun isit retire mounite moun ti kal pa ti kal

Ki mele plim nan fant bouda m

Lè bon moun isit di m pa bon moun?

Ouvè je w w ap wè valè bon moun ki antoure w

Gade byen pou w wè

Nan palè a

Nan palman

Nan legliz ou a

Nan lekòl ou a

Pwofesè w la

Lakay ou tou wi

Papa w

Manman w

Matant ou

Tonton w

Yo twò bon moun

Dayè yo di w kòman pou w ye pou w ka bon moun tou

Yo di w tout moun ki pa jan yo di w bon moun ye a

Se gwo malandren

Mwen m se vakabon ti chòt

Mwen se lodyansè nan tèt kalfou

Mwen se youn nan pi gwo danje pou lasosyete

Mwen se pi gwo fanatik babekyou popilè a

Mwen se moun ki rayi tout sa bon moun yo renmen

Mwen se moun ki renmen tout sa bon moun yo rayi

Tankou la

M renmen bèl tablo vit kraze kawoutchou k ap boule

Pou twouble lapè bon moun

Mwen renmen melodi son katouch chimè nan twazyèm sikonkripsyon

Ap jwe ak zam yo paka achte

Mwen renmen malè ki pandje sou tèt nou

Men n pa vle gade a

Mwen renmen dlo santi ki anba nen nou

Men foli bon moun fè n bouche nen pou n gagari

Mwen renmen pil fatra ki anba pye n

Lè n pral travay ak dyòl nou byen woze

Batwèl figi n byen makiye…

M pa t janm bon moun

M se modèl moun si m fè yon minit ap mache nan do w nan lari kè w ap kase

Sitou si w konn kè kal

Lè kòtèj aryennafè ak pa itil

Ap klèwonnen nan lari ba w blokis gratis

Bon moun se moun ki gen foli modèl

Moun sa yo pap viv

Se moun ki vle parèt bèl nan je lòt moun

Nou pa ta dwe kite timoun nou gade bon moun

Vizyon yo ka gate…

Badio