Literati

Bonè oubyen Plezi?

Lòt jou pandan mwen chita ap koule bweson ak yon bon zanmi , yon kesyon serye ta pral kase anbyans lan. Li mande m:

“Eske ou konnen nou ka jwenn bonè nan peyi a?”

Anvan menm mwen reponn li ak yon kesyon tou, mwen oblije ri paske m poko wè kote li vle rive
– Kisa w’ap di konsa frè? (mwen replike)
– Wi, li posib.
– W ap pale de plezi oubyen bonè? Paske nou souvan konfonn li.
-Eske ou panse pandan n ap pran plezi bwè tafia an la , li fè bonè nou?
– M pa konnen
Epi se konsa li mande m pou m esplike l sa m di l lan.

Bonè son bagay ki konplèks paske pou mwen se finalite tout moun poul jwenn bonè l. Se yon sitiyasyon inik ke chak grenn moun retrouve l. Plezi an li menm se yon santiman kè kontan lè moun nan fè oubyen ap viv yon bagay. Plezi son bagay ki pa dire. Se sa k fè gen plizyè tip plezi tankou fimen yon sigarèt, kleren sa n ap bwè an ,plonje nan yon rivyè, koule nan lanmè…Menm si ou wè yo sanble men se de bagay diferan. M panse plezi an li pote yon lajwa k’ap pase. Ou santiw byen pou yon ti tan. Plezi tankou yon kriz. Li parèt, li grandi, li mouri pandan lavi li menm ap kontinye.

Bonè se pa antre nan yon dinamik ap satisfè tout anvi nou yo pou n kapab jwenn plezi. Lè w fin satisfè yon premye ou anvi satisfè yon lòt ankò youn apre lòt. Nan sans sa w’ap toujou rete sou swaf ou.

Wa salomon nan sajès li aprann nou nan bib la pou nou gen bonè, li pi bon lè n kontante n ak sa nou genyen, pase pou n ta chita ap kouri dèyè sa k ba nou plezi pou satisfè tout anvi nou yo. Rezon an se paske se tankou dèyè van n’ap kouri aloske nou byen konnen nou pap janm ka kenbe l.

Sou sa fòk nou konnen ke bonè an se yon bagay ki soti andan nou e pou plezi a se yon bagay nou jwenn deyò

Evens Morose