KayBysh la

Espas kizin ayisyen

ak lanmou nan chak asyèt…

KayBysh La se yon randevou lamanjay, yon bifè KonbitAy ofri nan lide pou mete pla kreyòl yo annavans. Pandan moman sa a tou, lajwa ak lanmou pa manke simaye. Se yon esperyans lafanmi. Yon eskiz pou rasanbleman n sou non yonn nan gwo paj kilti n ki se kizin nou.

KayBysh La fèt o mwen yon fwa pa mwa pou konya. Envitasyon yo toujou sou tout paj KonbitAy (Facebook, Twitter, Instagram…). Se yon avanti tout moun ta dwe viv.

Pou kòmand ak rezèvasyon, vizite paj kontak konbitay la.